شرح فعالیت های آتسا

خدمات آزمایشگاهی خاک، جوش و بتن و خدمات مهندسی ژئوتکنیک و گودبرداریآزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک نقش بسزایی در تامین ایمنی و بهینه سازی هزینه های ساختمان داشته چرا که در سالهای گذشته در اثر غفلت و عدم انجام آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک با دقت مناسب منجر به خرابی و ایجاد خسارت های جانی و مالی فراوان گردیده است. از این رو در ساخت و سازهای شهری و صنعتی یکی از مراحل اصلی به شمار آمده و دستگاه های اجرایی ملزم به کنترل نتایج آزمایش خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک می باشند.


 

تست بتن

تست بتن و خدمات کنترل کیفیت بتن در ایمنی و پایداری سازه های بتنی نقش مستقیم داشته و تضمین کننده ایمنی سازه و هماهنگی شرایط طراحی و اجرای سازه می باشد. ضوابط مربوط به شرایط ساخت و تست بتن به تفصیل در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آورده شده و ملاک تایید تست بتن توسط ناظر می باشد. در سال اخیر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز در کشور به منظور کنترل مضاعف، تست بتن و کشش میلگرد را در ساخت و سازهای شهری اجباری و ناظر ساختمان را ملزم به استفاده از شرکت های خدمات آزمایشگاهی به منظور تست بتن نموده است.


بازرسی و تست جوش

تست جوش و اتصالات اسکلت فلزی مهمترین کنترل کیفی مصالح در سازه های فلزی می باشد که اهمیت اجرای صحیح و اصولی این اتصالات در زلزله های اخیر به خوبی روشن گشته است. اگرچه در سالهای اخیر روش های بازرسی غیرمخرب جوش(N.D.T) در بعضی پروژه های خاص مورد استفاده قرار می گرفت اما بسیاری از ساختمان های شهری نیز بدون رعایت ضوابط در محل پروژه با استفاده از تجهیزات ناکافی ساخته و اجرا می گردد. لذا به منظور حل این مشکل وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز در کشور به منظور کنترل مضاعف، تست جوش را در ساخت و سازهای شهری اجباری و ناظر ساختمان را ملزم به استفاده از شرکت های خدمات آزمایشگاهی به منظور تست جوش نموده است


 

خدمات مشاوره مهندسی ژئوتکنیک، گودبرداری و بهسازی خاک

خدمات مشاوره مهندسی ژئوتکنیک به دلیل پیچیدگی ها و محیط ناپیوسته خاک همواره یکی از چالش برانگیز تیزترین مسائل مهندسی عمران بوده و تحقیقات زیادی در این زمینه در سرتاسر دنیا در حال انجام می باشد. معاونت مهندسی مجموعه اطلس سازه آزما متشکل از زبده ترین فارغ التحصیلان مهندسی ژئوتکینک در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بوده و پروژه های متعدد ژئوتکنیکی را در زمینه های گودبرداری، پایش گود و بهسازی خاک در ابعاد ملی و بین المللی به اتمام رسانیده اند. معاونت مهندسی ژئوتکنیک این مجموعه با تکیه بر دانش فنی کارشناسان فنی، در اختیار داشتن به روز ترین نرم افزارهای تحلیل های عددی و تجربیات موفق قبلی آماده رویارویی با چالش برانگیزترین مسایل ژئوتکنیکی کشور می باشند.